proteus poster
За споделяне:

С голямо удоволствие ви съобщаваме, че Фондация “Жените в предприемачеството в България” обявява старта на новаторския проект “EmpowerHER North: Подобряване на общественото участие на жените в Северозападна и Северно-централна България”, по програма PROTEUS, финансиран от The Transatlantic Foundation, в сътрудничество с програмата Engaging Central Europe на The German Marshall Fund of the United States.

Проектът се фокусира върху ключови региони в България, които са изправени пред значителни предизвикателства, засягащи демократичното участие, образованието и възможностите пред жителите им, особено пред жените. “EmpowerHER North” цели да насърчи активното и уверено участие на жените в гражданския, публичния и икономическия живот чрез организиране на кампания за осведоменост и интерактивна работилница с 25 местни участнички.

Основните цели на проекта включват:

  1. Повишаване на осведомеността и разбирането за равните права и възможности сред жените в избраните периферни региони.
  2. Насърчаване на гражданското участие на жените чрез работилница по гражданско общество и участие на жените в него.
  3. Способстване за широко разпространение и ангажираност на общността чрез създаването на серия подкаст епизоди за постигнатите успехи от проекта, за да се споделят знания и опит с цел вдъхновяване и информиране за бъдещи инициативи.

Реализация:

Проектът ще се реализира в продължение на 8 месеца, започвайки от 1 март 2024 г. до 31 октомври 2024 г., като основните дейности ще обхванат:

  • Кампания целяща увеличаване на осведомеността и насърчаване на общественото участие на жените.
  • Работилница по гражданско общество и участие на жените, която ще увеличи активното участие на жените в гражданското общество и демократичния живот.
  • Организиране на публични събития с цел устойчиво разпространение и ангажираност, което ще надхвърли продължителността на проекта.

Предвиждаме тези инициативи да достигнат до близо 3 025 жени в целевите възрастови групи от 18 до 65 години.

“EmpowerHER North” се стреми не само към незабавен положителен ефект, но и към дългосрочно устойчиво въздействие, като гарантира, че резултатите от проекта ще бъдат запазени, възпроизведени и допълнително развити след приключване на подкрепата от TF. Въвеждането на иновативен подход, съчетан с уникалната структура на общността на FEB и партньорските връзки, ще допринесе за постигането на тези цели, които са в съответствие със стратегическите приоритети на програма PROTEUS.

С този проект, Фондация FEB засилва своята мисия за овластяване на жените във всички сфери на живота, допринасяйки за равнопоставеност на половете, подпомагане и стимулиране на тяхното активно участие.

За още новини свързани с този проект и не само, следвайте ни в социалните мрежи и се абонирайте за нашия бюлетин: facebook & instagram.

Ако имате идеи как може да работим заедно, искате да се включите като участник или имате препоръки към нас пишете на: hello@febcommunity.com

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Със съдействието на

РАЗКАЖИ И ТИ

Искаш да станеш част от нашето общество? Пиши ни защо тук:

Последвай ни в Instagram