За споделяне:

От 13 до 16 юни 2024 г. Фондация „Жените в предприемачеството в България“ (FEB) успешно организира трансформативен 3-дневен обучителен семинар като част от проекта EmpowerHER North. Събитието се проведе в хотел „Житомир“ в Монтана и имаше за цел да засили общественото участие на жените в Северна България. Ето един преглед на основните дейности, обсъжданите теми и ключовите моменти от работилницата.

През първия ден участничките пристигнаха и бяха топло посрещнати. След настаняването се събраха за активности свързани с първо запознанство и после се събраха за вечеря, която създаде предпоставки за един ангажиращ и вдъхновяващ семинар.

Ден 2: Институционална перспектива за активно гражданско участие

Вторият ден започна с активности за запознанство, последвани от три ключови обучителни сесии, водени от Мая Донева, международен консултант и обучител в областта на публичните политики.

Активно гражданство: Мая подчерта значението на това да бъдеш активен гражданин, като дефинира това като човек, който активно се ангажира в общността и демократичните процеси. Тя обясни правните и морални отговорности, свързани с гражданството, както и какви форми на ангажиране и участие са възможни освен гласуването.

"Да бъдеш активен гражданин означава да участваш активно в процесите на вземане на решения, които засягат твоята общност и държава."

Универсални човешки и женски права: Мая обсъди универсалните права на жените и предостави примери за успешна защита на правата и застъпничеството. Мая направи любопитен исторически преглед за развитието на правата на жените в различни сфери на живота – здраве, работа, политика.

"Разбирането на вашите права е първата стъпка към овластяването и ефективното участие в гражданския живот."

Жените в местната власт: Сесията се фокусира върху иновативни начини за увеличаване на участието на жените на местно, регионално и национално ниво, особено в обществените обсъждания и политическото вземане на решения.

"Гласовете на жените трябва да се чуват на всички нива на управление, за да се осигури инклузивно и представително вземане на решения."

Ден 3: Лична перспектива за гражданско участие

Третият ден, воден от Александра Петрова и Теодора Иванова, разгледа личното овластяване и практическите инструменти за гражданско участие.

Гласуването като форма на избор: Чрез ролеви игри и изследване на вътрешния ни психологически свят Александра изследва модела на бягство/ борба / абдикиране – кога ги използваме, какви опасности крият и какво може да научим от нашето поведение, така че да се освободим от безпомощността.

"Всеки глас има значение и е мощен инструмент за промяна."

Изграждане на волеви капацитет и информирани избори: Практическите упражнения помогнаха на участниците да развият способността да правят информирани и отговорни избори.

"Овластяването идва от способността да вземаме решения и да носим отговорност за тях."

Информираност и участие: Теодора подчерта значението на информираността и интереса като двигатели за активно гражданско участие. Тя обърна специално внимание на солидарността като европейска ценност и кои са 4те стълба на солидарността в ЕС. Друга важна тема, която засегна Теодора беше темата за включването и разликата между равенство и равнопоставеност? Тя разгледа 4 подходи към активно гражданство – с информиране, промяна на нагласи / поведение, общността/ социална мобилизация, застъпничество и фондонабиране, като в дълбочина разгледа важността от създаване на общности и различни тактики за ефективно застъпничество

"Активно гражданство е способността за обмислено и отговорно участие в политическия, икономическия, социалния и културния живот. Солидарността не е само чувство, трябва да се изразява в действие. Изисква активно участие. Communuty organizing = Процес, при който хора, които живеят в относителна близост или споделят някакъв общ проблем, се организират в общи действия, в полза на техния общ, личен интерес.”

Ден 4: Бизнес перспектива за гражданско участие

Последният ден включваше сесии за идентифициране на проблеми в общността, предприемачество и възможности за финансиране, водени от Вероника Петрова, Елена Николова и Бианка Иванова.

Идентифициране на проблеми в общността: Вероника водеше практическо упражнение за идентифициране и дефиниране на местните проблеми, използвайки техники за дизайн мислене. Тя даде насоки и препоръки как се подготвят интервюта с клиенти и ползватели, как се прави карта на емпатията и заинтересованите страни и потребителски персонаж.

"Разбирането на корена на проблема е от съществено значение за намирането на ефективни решения."

Предприемачество и генериране на решения: Елена насочваше участниците през процеса на генериране на иновативни решения за проблемите в общността и подчерта важността на предприемаческия начин на мислене.

"Предприемачеството е да виждаш възможности там, където другите виждат предизвикателства и да измисляш творчески решения на комплексни проблеми."

Финансиране на проекти: Бианка предостави информация за различни възможности за финансиране неправителствения сектор, със специален фокус върху европейските и националните инструменти. Каква е разликата между проектно финансиране и идейно финансиране, какви са основните 5 характеристики на всеки формуляр за кандидатстване, какви менторски програми за жени съществуват и други настоящи възможности за финансиране.

"Финансирането е горивото, което задвижва иновативните проекти към успех."

Семинарът завърши със заключителна дискусия и връчване на сертификати на участниците. Успехът на 3-дневния обучителен семинар EmpowerHER North отразява нашата ангажираност към овластяването на жените и насърчаването на активното им участие в гражданския живот. Очакваме с нетърпение да продължим това пътуване и да видим положителното въздействие, което тези жени ще имат върху своите общности.

Благодарности

Изказваме сърдечна благодарност на всички лектори, участници и съорганизатори, които направиха това събитие възможно.

Проект “ЕmpowerHER North” е съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения, обаче, принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

За още новини свързани с този проект и не само, следвайте ни в социалните мрежи и се абонирайте за нашия бюлетин: facebook & instagram.

Ако имате идеи как може да работим заедно, искате да се включите като участник или имате препоръки към нас пишете на: hello@febcommunity.com

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Със съдействието на

Още от Proteus:

КАНДИДАТСТВАЙ СЕГА ЗА EmpowerHER North: безплатно участие в 3-дневна обучителна работилница на тема “Засилване на общественото участие на жените в Северна България”

Включете се в новия проект с цел насърчаване на общественото участие на жените в Северна България, чрез организиране на обучителна работилница по гражданско общество и участие на жените в него.
Read More

“EmpowerHER North” – FEB с нов проект в насока овластяване на жените в Северна България

FEB обявява старта на новаторския проект “EmpowerHER North: Подобряване на общественото участие на жените в Северозападна и Северно-централна България”.
Read More
РАЗКАЖИ И ТИ

Искаш да станеш част от нашето общество? Пиши ни защо тук:

Последвай ни в Instagram