Предприемачество с кауза с Блага

Благовеста Пугьова е завършила финанси в УНСС, София, и данъчно право в LSE, Лондон. Работила е в областта на финансите, инвестиционното консултиране и информационните технологии.

Continue reading