FEBulous Opening Event

Официален старт на Фондация “Жените в предприемачеството в България” с цел развитие и задълбочаване на дейността на FEBcommunity.

Continue reading